Acute nierinsufficiëntie bij patiënten behandeld met fumaarzuuresters wegens psoriasis

J.I. Roodnat
M.H.L. Christiaans
W.M. Nugteren-Huying
J.G. van der Schroeff
P.C. Chang
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2623-6
Abstract

Samenvatting

Wij onderzochten vier vrouwen die wegens psoriasis een behandeling met fumaarzuuresters hadden ondergaan. Twee vrouwen kregen acute nierinsufficiëntie tijdens deze behandeling. Bij de ene patiënte was de histologische diagnose acute tubulusnecrose; haar nierfunctie was na 4 maanden volledig hersteld. Het nierbiopt van de andere patiënte liet een tubulo-interstitiële nefritis zien, misschien als reactie op een doorgemaakte acute tubulusnecrose. Haar nierfunctie was na 9 maanden onvolledig hersteld.

Bij de twee andere vrouwen ontstond nierfunctieverslechtering en proteïnurie tijdens behandeling met fumaarzuur. Ook dit beeld was bij één patiënte volledig en bij de andere onvolledig reversibel na beëindiging van de fumaarzuurtherapie.

Er wordt een overzicht gegeven van de literatuur en er wordt een vergelijking gemaakt met het maleïnezuurmodel bij ratten.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Afd. Nierziekten: mw.J.I.Roodnat en P.C.Chang, internisten.

Afd. Dermatologie: mw.W.M.Nugteren-Huying en dr.J.G.van der Schroeff, dermatologen.

St.Antonius Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Nieuwegein.

M.H.L.Christiaans, assistent-geneeskundige.

Contact mw.J.I.Roodnat

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties