Grote verschillen in aantal vermijdbare sterfgevallen

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:225
Download PDF

artikel

Frankrijk, Japan en Australië scoren het beste en de VS het slechtste in een vergelijkende studie naar sterftetrends in 19 geïndustrialiseerde landen. Nederland scoort gemiddeld en staat op de 8e plaats, zo blijkt uit een onderzoekspublicatie in opdracht van het Commonwealth Fund (Health Affairs. 2008;1:58-71).

Ellen Nolte en Martin McKee van de London School of Hygiene and Tropical Medicine beoordeelden de wachttijd en effectiviteit van medische zorg voor burgers. Zo werd in de periode 2002-2003 bekeken of sterfgevallen als gevolg van een aantal behandelbare aandoeningen en complicaties van veelvoorkomende operatieve ingrepen van patiënten onder de 75 jaar hadden kunnen worden voorkomen. Dergelijke sterfgevallen bleken verantwoordelijk voor 23 van de totale sterfte onder mannen en 32 onder vrouwen. Door het in kaart brengen van vermijdbare sterfgevallen, denken de auteurs een meetinstrument te hebben gevonden voor de kwaliteit en prestaties van nationale zorgstelsels. Zij gebruikten daarvoor cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Frankrijk scoort met 64,8 sterfgevallen per 100.000 inwoners het beste, gevolgd door Japan (71,2) en Australië (71,3). De top-3 wordt gevolgd door Spanje, Italië, Canada, Noorwegen, Nederland, Zweden, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland, Finland, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland en Portugal. De VS sluiten de rij met 109,7 sterfgevallen per 100.000.

In vergelijking met de periode 1997-1998 daalden de VS 4 plaatsen. Frankrijk en Japan stonden destijds eveneens aan kop. Alle landen hebben zich sindsdien sterk verbeterd, gemiddeld 16 minder sterfgevallen door vermijdbare oorzaken, uitgezonderd de VS, waar de daling slechts 4 betrof.

Als het Amerikaanse zorgstelsel zou functioneren op het niveau van dat van Frankrijk of Australië, dan zouden jaarlijks 101.000 sterfgevallen kunnen worden voorkomen, zo becijferen de auteurs. Daarmee legt de uitkomst voor de VS de realiteit pijnlijk bloot: wie toegang heeft tot zorg heeft weinig te vrezen en scoort waarschijnlijk net zo goed als een Fransman of een Japanner. Maar juist het hoge aantal on(der)verzekerden in de VS – 47 miljoen op een bevolking van 300 miljoen – vervult een sleutelrol in het feit dat het land zo slecht presteert in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen.

Gerelateerde artikelen

Reacties