Een internationale studie

Eerstelijnszorg door de ogen van de huisarts

Perspectief
Simone A. van Dulmen
Florien M. Kruse
Jako S. Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5419
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen: 

In figuur 2 zijn de kleuren in de legenda omgewisseld. 2019 had lichtblauw moeten zijn en 2015 donkerblauw.

Nederland behoort tot de landen waarin huisartsen de gezondheidszorg het hoogst waarderen en het vaakst tevreden zijn met hun beroep. Dat lijkt misschien een niet te overtreffen resultaat, toch zijn er een aantal onderdelen waarop de huisartsenzorg kan worden verbeterd, zo blijkt uit een internationale studie. Waar liggen de kansen voor verbetering?

Samenvatting

De resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek geven inzicht in de visie van huisartsen op de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg in Nederland wordt door Nederlandse huisartsen als goed ervaren maar kan op onderdelen worden verbeterd. Hoewel huisartsen tevreden zijn met het uitoefenen van hun beroep, is de ervaren werkdruk hoog. Mede door substitutie van zorg worden zij geacht extra zorgtaken te verrichten, terwijl de randvoorwaarden vaak nog geregeld moeten worden. Door verzoeken van patiënten, het gebrek aan tijd en uit angst voor klachten wordt soms onnodige zorg geleverd. De covid-19-pandemie heeft geleid tot grote aanpassingen in de huisartsenzorg. Hierdoor liggen er kansen om de Nederlandse huisartsenzorg te verbeteren, bijvoorbeeld door digitale hulpmiddelen verder uit te rollen. Dit vereist extra investeringen, zodat huisartsen kwalitatief goede en efficiënte zorg kunnen blijven leveren.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Scientific Center for Quality of Healthcare, Nijmegen: dr. S.A. van Dulmen en dr. F.M. Kruse, onderzoekers. Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht (tevens: Maastricht University, afd. Care and Public Health Research Institute, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht): prof.dr. J.S. Burgers, huisarts

Contact S.A. van Dulmen (simone.vandulmen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Simone A. van Dulmen ICMJE-formulier
Florien M. Kruse ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Bij dit artikel is op de eerste pagina (blz. 34 van deze uitgave) een foto geplaatst waar ik mijn wenkbrauwen wel even bij optrok: de foto toont een zorgmedewerker (de huisarts?) die met diverse handsierraden om een vaccinatie toedient. 

In mijn beleving gelden ook voor zorgverleners in de 1e lijn richtlijnen m.b.t. basishygiene. Het mag duidelijk zijn dat met ringen en polshorloges het onmogelijk is om goede handhygiene toe te passen, of het nu om handdesinfectans of om water en zeep gaat. 

Ik stel de inzet van eerstelijns zorgverleners bij het indammen van de pandemie erg op prijs, maar dan wel graag met behoud van de reeds lang bestaande hygienepraktijk cq. basishygiene. 

De foto heeft weinig van doen met het onderwerp, en is mogelijk door de redactie uitgezocht. Ik vraag dan van de redactie om daarbij de voorbeeldfunctie van zorgverleners ook in het oog te houden. De foto mag zeker niet suggereren dat deze handeling correct wordt uitgevoerd. 

Jan van Zeijl, arts-microbioloog, Izore Centrum Infectieziekten Friesland

Wij danken collega Van Zeijl voor zijn opmerkingen bij de foto, die inderdaad door de redactie (en niet door de auteurs) bij dit artikel werd geplaatst.

Wim Opstelten, adjunct-hoofdredacteur