Griepterugblik

Roel A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B525

artikel

Mexicaanse griep, daar was de ambassadeur van Mexico niet blij mee. Hij schreef in mei vorig jaar al een brief. Of we die naam niet meer wilden gebruiken. De economie van zijn land leed er zwaar onder. In andere landen heette het toch gewoon de varkensgriep? Maar dat vonden de varkenshouders weer geen goed idee. We hebben het echt geprobeerd: Nieuwe Influenza A (H1N1). Maar het bekt niet. ‘Mexicaanse griep’ werd bijna het woord van het jaar 2009.

Vrijdag 18 december. Voor de laatste keer het griepteam. Acht maanden lang hebben we vrijwel elke ochtend bij elkaar gezeten. Dagelijks overlegden alle afdelingen van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM die met de bestrijding te maken hadden. Nooit langer dan een uur. Rond de tien mensen om de tafel. Wat is er sinds gisteren gebeurd en wat kunnen we vandaag verwachten? De bespreking verloopt volgens het gebruikelijke stramien. Internationaal? In alle landen in West-Europa is de griep op de terugtocht. Weggetrokken naar het oosten. Nederland? Het aantal patiënten dat zich met griepachtige verschijnselen bij de huisarts meldt, is verder afgenomen, maar we zitten nog net boven de basislijn. Ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnamen vanwege de Mexicaanse griep is gedaald. Komt er deze winter nog een tweede golf? Bij het scenario dat we vooraf hadden gemaakt, gingen we ervan uit dat 30% van de bevolking de nieuwe griep zou krijgen en nog eens 30% geïnfecteerd zou worden zonder symptomen. Die percentages lijken nu aanzienlijker lager te liggen. Dat betekent dat er nog veel mensen zijn die de griep niet gehad hebben en dus nog vatbaar zijn. We gaan binnenkort serologisch onderzoek doen onder een steekproef van de bevolking om te schatten hoeveel mensen de Mexicaanse griep hebben gehad. Maar die gegevens hebben we voorlopig nog niet. Het blijft dus gissen.

De tweede vaccinatie van de kinderen en de ouders van de pasgeborenen is net achter de rug. De opkomst lijkt iets lager dan de eerste keer, maar toch nog behoorlijk hoog. In september werd ik nog door een tv-programma gevraagd te reageren op een brief die op internet circuleerde. ‘Nee,’ zei ik, ‘er zitten echt geen nanochips in het vaccin.’ Een paar weken later was de griepgolf aangeland en de eerste overlijdensgevallen werden in de pers breed uitgemeten. De risicogroepen werden door de huisartsen opgeroepen en rond de 75% liet zich vaccineren. De GGD-en haalden een vergelijkbaar percentage. Hetzelfde programma vroeg me of ik in de studio wilde komen om een toelichting te geven over het griepvaccin. Haarfijn voelden ze aan dat de stemming was omgeslagen: opeens waren er positieve reportages over vaccinaties in het algemeen en de griepvaccinatie in het bijzonder. In de internetchatsessie na afloop stroomden de vragen binnen, één per seconde. Een paar dagen later kreeg ik een fles wijn thuisgestuurd met een kort bedankbriefje: ze hadden nog nooit zo veel vragen gehad.

Ook interessant

Reacties

Hans
dr Linden

Het weekboek van RIVM-directeur Coutinho publiceerde is een gekleurd verslag van de H1N1-vaccinatiecampagne. Vanwege kritiek op die campagne besloot minister Klink inmiddels tot onafhankelijk onderzoek. Hoe ernstig was de H1N1-dreiging echt? Waarom mensen onnodig angst ingeboezemd? Waarom vaccin voor iedere Nederlander? Waarom als enig land twee vaccins? Waarom Tamiflu aangeschaft en waarom mensen daadwerkelijk blootgesteld aan niet effectieve en niet bewezen veilige tabletten met veel bijwerkingen? Waarom de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 60 zonder goede argumentatie en waarom kinderen en zwangeren gevaccineerd? Welke rol speelden afhankelijke deskundigen en instanties als RIVM met profijtelijke relaties met de industrie?
Het kostbare vaccinatieprogramma was retrospectief nutteloos, maar natuurlijk luidt de vraag: is dat wijsheid achteraf ? Hamerden Osterhaus en Coutinho terecht op potentiële rampen?  In dat verband is de RIVM-rapportage over influenzaseizoen 2007/2008 opmerkelijk. Het rapport schrijft over H1N1-virussen: " In het seizoen 2007/2008 was het influenza-seizoen wederom relatief mild, passend in de trend van het laatste decennium........De dominante influenza-virussen die in 2007/2008 circuleerden, waren van het subtype H1N1.......Deze virussen zijn over het algemeen geassocieerd met relatief milde epidemieën."
Dat klinkt toch heel anders dan berichten die destijds angst zaaiden over het H1N1-griepvirus.
Hoe luidde die berichtgeving toen? Ik vroeg het specialist mediastudies Dr. Peter Vasterman van de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft: Ik ben inderdaad bezig met een onderzoek naar de berichtgeving over de Mexicaanse grieppandemie. Daarin staat de rol van de media centraal, maar bepaalde experts (Osterhaus) en instituties (RIVM) hadden als gezaghebbende bronnen natuurlijk een grote invloed op de berichtgeving.
Wat de omschrijving van het virus betreft: de media hebben in het begin op het gezag van deze bronnen gemeld dat het om een "volslagen nieuw" virus ging, samengesteld uit "genetische fragmenten die uit verschillende virussen afkomstig zijn " (Osterhaus).
Trouw: "Het is een raadsel waar de gevaarlijke ziekteverwekker vandaan komt. Het lijkt een genetisch allegaartje, van overal en nergens bijeengeschraapt …… een unieke genetische mix, nooit eerder bij mensen of varkens aangetroffen.".
De Telegraaf : "Infectiedeskundigen houden rekening met het allerergste: dit samengestelde influenza A-virus H1N1 heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een wereldwijde griepepidemie met mogelijk catastrofale gevolgen. Het blijkt immers van mens tot mens te kunnen overspringen".
Dergelijke angstaanjagende omschrijvingen wekken niet bepaald de indruk dat het om een bekend subtype H1N1 virus gaat, waar het RIVM-jaarrapport 2008 naar verwijst."
Aldus het antwoord van Peter Vasterman.
Dat was dus de persvoorlichting die afhankelijke deskundigen in Nederland gaven over een milde griep. Bezorgdheid over virusmutaties zal blijven bestaan. Dreigende voorspellingen kwamen nooit uit en werden uitgebuit voor marketingdoeleinden. Moet een prominentere plaats bij vaccinatiebeleid overwogen worden voor epidemiologen en andere medische generalisten als tegenwicht tegen monomane adviezen van virologen?
Er is werk aan de winkel voor de onderzoekscommissie.

 

Hans van der Linden, huisarts