Bestrijding van de nieuwe influenza A (H1N1). I.
Open

Overzicht van de relevante virologische aspecten
Stand van zaken
05-06-2009
Marion P.G. Koopmans, Adam Meijer, Mariken I.M. van der Lubben, Charles Boucher, Ron A.M. Fouchier, Ab D.M.E. Osterhaus, Aura Timen, Menno D. de Jong en Jim E. van Steenbergen
  • In april 2009 is er een nieuw influenzavirus ontdekt, dat zich vanuit Mexico over de wereld verspreidt.

  • Het nieuwe influenza A(H1N1)-virus is genetisch verwant aan varkensgriepvirussen, en verschilt aanzienlijk van bekende seizoensinfluenzavirussen. Het kan zich van mens op mens verspreiden.

  • Omdat het een geheel nieuw virus is, is er waarschijnlijk weinig immuniteit in de bevolking.

  • Het beloop van de infecties is relatief mild, maar het is zeker dat het virus zal muteren en het is nog onzeker of de ernst van de klachten dan toe zal nemen.

  • Huisartsen hebben een belangrijke rol bij de surveillance en de behandeling.

  • Patiënten bij wie men de nieuwe influenza vermoedt, moeten bij de GGD gemeld worden.

  • Hygiënemaatregelen en toediening van antivirale middelen aan patiënten en hun contacten kunnen de verspreiding remmen.

  • Uitstel van grootschalige verspreiding in Nederland levert tijd op voor vaccinontwikkeling.