Bestrijding van de nieuwe influenza A (H1N1). II.
Open

Epidemiologie en niet-medicamenteuze maatregelen
Stand van zaken
05-06-2009
Marianne A.B van der Sande, Wim van der Hoek, Mariëtte Hooiveld, Gé A. Donker, Jim E. van Steenbergen, Michiel van Boven en Jacco Wallinga
  • Door intensieve surveillance in Mexico, de VS, Canada, Spanje en het VK zijn inmiddels de eerste gegevens bekend over het nieuwe influenza A(H1N1)-virus.

  • Het is nog onbekend of en hoe en waar verdere verspreiding naar Nederland plaats heeft. Daarom is het van belang ook in Nederland de surveillance te intensiveren.

  • Dankzij de meldingsplicht is er informatie over individuele patiënten en hun contacten. Het aantal huisartspraktijken en verpleeghuizen dat deelneemt aan de surveillance via netwerken wordt uitgebreid. Verder maakt men gebruik van sterftestatistieken en internetsurveillance (Grote Griepmeting).

  • Op basis van studies van eerdere griepepidemieën en wiskundige modellen kan men vooraf het te verwachten effect van niet-medicamenteuze maatregelen inschatten.

  • Niet-medicamenteuze maatregelen zoals het beperken van sociale contacten, in het bijzonder schoolsluiting, handenwassen en dragen van mond-neusmaskers kunnen, mits goed toegepast, effectief zijn om de verspreiding van het nieuwe influenzavirus te vertragen.