Epidemiologie en niet-medicamenteuze maatregelen

Bestrijding van de nieuwe influenza A (H1N1). II.

Klinische praktijk
Marianne A.B van der Sande
Wim van der Hoek
Mariëtte Hooiveld
Gé A. Donker
Jim E. van Steenbergen
Michiel van Boven
Jacco Wallinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A771
Abstract

Samenvatting

  • Door intensieve surveillance in Mexico, de VS, Canada, Spanje en het VK zijn inmiddels de eerste gegevens bekend over het nieuwe influenza A(H1N1)-virus.

  • Het is nog onbekend of en hoe en waar verdere verspreiding naar Nederland plaats heeft. Daarom is het van belang ook in Nederland de surveillance te intensiveren.

  • Dankzij de meldingsplicht is er informatie over individuele patiënten en hun contacten. Het aantal huisartspraktijken en verpleeghuizen dat deelneemt aan de surveillance via netwerken wordt uitgebreid. Verder maakt men gebruik van sterftestatistieken en internetsurveillance (Grote Griepmeting).

  • Op basis van studies van eerdere griepepidemieën en wiskundige modellen kan men vooraf het te verwachten effect van niet-medicamenteuze maatregelen inschatten.

  • Niet-medicamenteuze maatregelen zoals het beperken van sociale contacten, in het bijzonder schoolsluiting, handenwassen en dragen van mond-neusmaskers kunnen, mits goed toegepast, effectief zijn om de verspreiding van het nieuwe influenzavirus te vertragen.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Dr. M.A.B van der Sande (tevens: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht) en drs. W. van der Hoek, artsen-epidemiologen; dr. J.E. van Steenbergen, arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog; dr. M. van Boven en dr. J. Wallinga (tevens: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht), populatiebiologen.

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Utrecht.

Dr. M. Hooiveld, epidemioloog; dr. G.A. Donker, huisarts-epidemioloog.

Contact dr. M.A.B. van der Sande (marianne.van.der.sande@rivm.nl)

Verantwoording

D. de Bakker, M. van Ballegooijen, R. Coutinho, R. van Gageldonk-Lafèber, F. Dijkstra, M. Koopmans, A. Meijer, M. Robert-du Ry Beest van Holle, F. Schellevis, P. Teunis en J. IJzermans leverden gegevens voor dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties