Grenswaarden voor anemie bij oude mensen

Klinische praktijk
G.J. Izaks
R.G.J. Westendorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1002-6
Abstract

Samenvatting

- Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er anemie als de hemoglobine(Hb)-waarde < 8,1 mmol/l bij mannen en < 7,5 mmol/l bij vrouwen is.

- Bij oude mensen worden vaak lagere grenswaarden gebruikt omdat een verlaagde Hb-waarde op hoge leeftijd volgens veel artsen fysiologisch is.

- Echter, Hb-waarden onder de WHO-grenswaarden gaan bij oude mensen gepaard met een toename in sterfte.

- Bovendien wordt er bij verder diagnostisch onderzoek bij > 80 van de oude mensen met een anemie een oorzaak van de anemie gevonden.

- Daarnaast hangen verlaagde Hb-waarden samen met functionele beperkingen zoals mobiliteitsstoornissen.

- Deze bevindingen gelden niet alleen voor Hb-waarden die sterk verlaagd zijn, maar ook voor Hb-waarden die net onder de WHO-grenswaarden voor anemie liggen.

- Zowel bij oude mensen met sterk als bij degenen met licht verlaagde Hb-waarden worden dan ook verhoogde erytropoëtinespiegels gemeten.

- Een verlaagde Hb-waarde op hoge leeftijd is dus niet fysiologisch en de WHO-grenswaarden voor anemie zijn ook geldig voor oude mensen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1002-6

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Algemene Interne Geneeskunde/Geriatrie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Hr.dr.G.J.Izaks, klinisch geriater.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Ouderengeneeskunde, Leiden.

Hr.prof.dr.R.G.J.Westendorp, internist.

Contact hr.dr.G.J.Izaks

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties