Aanbevolen grenswaarden voor anemie bij oude mensen beperkt bruikbaar

Opinie
M.G.M. Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:999-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1002.

Izaks en Westendorp breken in hun artikel in dit nummer een lans voor het hanteren van dezelfde grenswaarden voor anemie bij jong en oud en verwerpen tegelijkertijd het bestaan van leeftijdsafhankelijke grenswaarden bij ouderen voor andere klinische bepalingen.1 Deze stellingname is nuttig, omdat ze werkt als eyeopener voor op (hoge) leeftijd gebaseerde vooroordelen in de klinische praktijk, in dit geval dat de hemoglobine(Hb)-concentratie zou dalen bij veroudering. De onderbouwing hiervan komt met name uit epidemiologisch en minder uit patiëntgebonden onderzoek.

In dit commentaar plaats ik enkele kanttekeningen bij de door Izaks en Westendorp gebruikte onderbouwing. Verder geef ik praktische adviezen vanuit het ook door mij onderschreven uitgangspunt dat alleen hoge leeftijd onvoldoende verklaring is voor een Hb-daling.

sterfte en functionele beperkingen

Izaks en Westendorp wijzen erop dat in de ‘Women’s health and aging study’ een lagere Hb-waarde een onafhankelijke risico-indicator is…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Kenniscentrum Geriatrie, 931, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.M.G.M.Olde Rikkert, klinisch geriater (m.olde-rikkert@ger.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties