Onverklaarde anemie bij mannen: denk aan hypogonadisme

Klinische praktijk
Hendrik W.P.C. van de Meerendonk
G.S. (Sophie) Mijnhout
Paul H.P. Groeneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4633
Abstract

Dames en Heren,

Anemie komt frequent voor in de dagelijkse praktijk. Vaak kan de onderliggende oorzaak worden achterhaald, al is dit bij een aanzienlijk aantal patiënten niet het geval, ondanks uitgebreid onderzoek.1 Voor erytropoëse is een aantal factoren van belang die wij hier eerst zullen bespreken. Doorgaans worden deze factoren alleen op indicatie onderzocht, stap voor stap.

Bouwstoffen Noodzakelijke bouwstoffen voor de erytropoëse zijn onder andere ijzer, vitamine B12 en foliumzuur. IJzer is nodig voor de productie van hemoglobine, waarin het gebonden is aan heemgroepen die betrokken zijn bij het zuurstoftransport van longen naar weefsels en organen. Een ijzertekort, zoals bij bloedverlies in de tractus digestivus, resulteert in een microcytaire anemie. Stoornissen in de ijzerinbouw worden onder andere gezien bij ontstekingsprocessen. Vitamine B12 en foliumzuur zijn nodig voor een adequate DNA-synthese in het beenmerg; deficiënties leiden tot een macrocytair bloedbeeld.

Groeifactoren Erytropoëtine wordt aangemaakt door de nieren…

Auteursinformatie

Isala klinieken, afd. Interne geneeskunde, Zwolle.

Drs. H.W.P.C. van de Meerendonk, aios interne geneeskunde (thans: Universitair Medisch Centrum Groningen); dr. G.S. Mijnhout, internist-endocrinoloog; dr. P.H.P. Groeneveld, internist-infectioloog.

Contact drs. H.W.P.C. van de Meerendonk (hvandem@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Hendrik W.P.C. van de Meerendonk ICMJE-formulier
G.S. (Sophie) Mijnhout ICMJE-formulier
Paul H.P. Groeneveld ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties