Grensverkeer tussen psychiatrie en verslavingszorg.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1374

Grensverkeer tussen psychiatrie en verslavingszorg. - Ter gelegenheid van het feit dat in 1991 de deeltijdsbehandelingsafdelingen van Centrum Verslavingszorg ‘Zeestraat’ en Psychiatrisch Centrum ‘Rosenburg’ 15 jaar bestaan, organiseren beide instellingen in samenwerking met de Stichting Basisvoorzieningen Drugshulpverlening bovengenoemd symposium op 14 november a.s. in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag…

Ook interessant

Reacties