Epidemiologie van drugsverslaving in Nederland

Klinische praktijk
J. van Limbeek
M.C.A. Buster
G.H.A. van Brussel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2614-8

In dit overzicht worden eerst de problemen besproken die inherent zijn aan het verrichten van onderzoek onder verslaafden, waarna prevalentieschattingen voor een aantal Europese landen worden gegeven. Ook administratieve prevalentie- en incidentiecijfers met betrekking tot hulpverleningscontacten worden gepresenteerd. In het tweede deel gaat de aandacht uit naar een selectie van somatische en psychische problemen bij verslaafden. De gegevens hierover worden ontleend aan registraties van de Drugshulpverlening van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) te Amsterdam en aan onderzoek aldaar verricht.

Onderzoek naar drugsverslaving

De maatschappelijke opvattingen over het verschijnsel drugsverslaving lijken voor een groot deel bepaald te worden door de wijze waarop en de plaats waar het gebruik van drugs zichtbaar wordt. Gebruikers vestigen de aandacht op zichzelf door schijnbaar met hun leefstijl samenhangende sociale deviantie, criminele activiteiten en gezondheidsproblemen. Zo is het beeld van de gebruiker in gezondheidszorginstellingen dat van de ernstig zieke mens met psychische problemen. Uit politiestatistieken…

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD), sector Geestelijke Gezondheidszorg, Postbus 20.244, 1000 HE Amsterdam.

Afd. Sociale en Psychiatrische Epidemiologie: dr.J.van Limbeek, arts-epidemioloog; M.C.A.Buster, epidemioloog.

Drugsafdeling: G.H.A.van Brussel, sociaal geneeskundige.

Contact dr.J.van Limbeek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties