Dwalingen in de methodologie. XXXI. Het schatten van deels verborgen populaties: heroïneverslaafden in Amsterdam

Klinische praktijk
M.C.A. Buster
W. van den Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:164-6
Abstract

Samenvatting

- Voor het schatten van de omvang van een deels verborgen populatie kan de vangst-hervangstmethode gebruikt worden.

- Deze methode is gebaseerd op de analyse van de overlap tussen meerdere steekproeven uit de te schatten populatie.

- De kwaliteit van de vangst-hervangstschatting is afhankelijk van het al of niet voldoen aan de voorwaarden die aan deze methode gesteld worden: de steekproeven moeten onafhankelijk zijn, de populatie dient gesloten te zijn, de registratie moet goed zijn en bovendien moeten de personen uit alle registraties afkomstig zijn uit de populatie die men beoogt te schatten.

- Schending van deze assumpties kan leiden tot ernstige onderschattingen, maar meestal leidt deze tot overschattingen.

- Het aantal problematische heroïneverslaafden in Amsterdam werd op grond van het aantal geregistreerden in de registratie van de laagdrempelige methadonbehandeling van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de registratie van de methadonbehandeling op het politiebureau en de registratie van het Ziekenhuisproject in het eerste kwartaal van 1997 geschat op 4130 (95-betrouwbaarheidsinterval: 3750-4570).

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, afd. Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

Drs.M.C.A.Buster, epidemioloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, faculteit Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.dr.W.van den Brink, epidemioloog (mbuster@gggd.amste)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties