Drugsgebruik in Amsterdam, een 'public health'-probleem

Perspectief
G.H.A. van Brussel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2635-9

Het drugsprobleem wordt gerekend tot de grote maatschappelijke problemen. In Amsterdam wordt het als zodanig beleefd sinds meer dan 20 jaar. In de meeste overige grote en middelgrote steden in Nederland wordt het grootschalige problematische gebruik van illegale drugs 5 à 10 jaar later waargenomen. Er bestaan tussen de diverse plaatselijke drugspopulaties verschillen en overeenkomsten, afhankelijk van de omvang en de aard van de populatie en het gevoerde beleid. In deze bijdrage worden aan de hand van de in de opeenvolgende jaarverslagen van de Drugsafdeling van de GG&GD gepubliceerde beleidsevaluaties en de medische jaarcijfers de volgende punten aan de orde gesteld:1

– illegaal drugsgebruik als ‘public health’-probleem;

– de ontwikkeling van het drugsgebruik en het gevoerde beleid;

– de aard en omvang van sterfte, AIDS, tuberculose (TBC), seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA);

– de methadonbehandeling;

– de maatschappelijke kosten verbonden aan drugsgebruik, inzet van politie, justitie et cetera.

Is drugsgebruik

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD), Bureau Drugshulpverlening, Postbus 20.244, 1000 HE Amsterdam.

G.H.A.van Brussel, sociaal geneeskundige.

Ook interessant

Reacties