De versterking van het medische aspect van de verslavingszorg

Opinie
G.H.A. van Brussel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1628-30
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1625, 1637 en 1653.

Het rapport ‘Versterking medische zorg in de verslavingszorg’ is het verslag van een vooronderzoek van de Vereniging van Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) en de koepelorganisatie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland.1 Het gaat over de stand van zaken rond de feitelijke medische zorg aan verslaafden zowel binnen als buiten de categorale verslavingszorg en mogelijkheden om daarin verbetering aan te brengen. De opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport sluit goed aan bij de in dit tijdschriftnummer besproken rapporten van de Gezondheidsraad over medicamenteuze interventies bij drugverslaving2 3 en over de medische zorg aan drugverslaafden in detentie.4 5 Ook het eerder verschenen rapport van dezelfde raadscommissie over het onderzoek op druggebruik bij de behandeling van drugverslaafden6 handelt over de noodzaak en de mogelijkheden om de kwaliteit van de behandeling van verslaafden te verbeteren. In…

Auteursinformatie

GG&GD, Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

G.H.A.van Brussel, sociaal-geneeskundige.

Ook interessant

Reacties