Het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). XIII. Evaluatie van het deelprogramma 'Verslavingsonderzoek'

Perspectief
M.M. van Rees-Wortelboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:38-3
Abstract

Samenvatting

- In het kader van het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO) is van 1992 tot 1997 het deelprogramma ‘Verslavingsonderzoek’ uitgevoerd. Doel van dit programma was het in Nederland uitgevoerde verslavingsonderzoek te versterken en daarin tot een betere afstemming en samenwerking te komen.

- In het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR), een structureel samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, de afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum en de Jellinek (centrum voor verslavingszorg) zijn strategische onderzoekprogramma's ontwikkeld op het grensvlak van verslaving en psychiatrie, te weten ‘Klinische epidemiologie verslaving’ en ‘Ontwikkelingsstoornissen, verslaving en psychotrauma's’.

- Op het gebied van het sociaal-epidemiologische verslavingsonderzoek is een landelijk platform totstandgekomen ter verbetering van de onderlinge coördinatie en afstemming.

Auteursinformatie

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Gebied Medische Wetenschappen, Secretariaat Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO), Postbus 93120, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, beleidsmedewerker.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties