Gratis hoortoestellen voor iedereen!

Wat is er aan de hand op de audiciensmarkt?
Onderzoeksjournalistiek
23-11-2020
Lorette Harbers

Naar de hoeveelheid reclames te oordelen is de hoortoestellenmarkt een lucratieve business. Toch komt veel audiciens het water tot aan de lippen en klagen slechthorenden over de kwaliteit van de toestellen en de nazorg. Wordt goed horen een luxeproduct?

Zie ook de bijbehorende infographic.

Auteursinformatie

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Conflict of interest and financial support: none declared.