Goede operatieresultaten bij oudere patiënten met longcarcinoom in stadium I

Onderzoek
R.A.M. Damhuis
P.R. Schütte
G.S. Kho
A.P.W.M. Maat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1781-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of leeftijd van prognostische betekenis is voor de overleving van patiënten geopereerd wegens longkanker.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Regio Zuidwest-Nederland.

Methode

Van de patiënten die in de periode 1984-1990 opgenomen waren in de regionale kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Rotterdam en een resectie hadden ondergaan in verband met een niet-kleincellig longcarcinoom in stadium I, werd nagegaan of zij nog in leven waren. De operatieve sterfte en de 2- en 5-jaarsoverleving werden vergeleken in de leeftijdsgroepen 20-59 jaar, 60-69 jaar en ≥ 70 jaar.

Resultaten

Van een totaal van 630 patiënten met een mediane leeftijd van 66 jaar was eenderde ≥ 70 jaar. De operatieve sterfte werd voornamelijk bepaald door de grootte van de ingreep: 6 na pneumonectomie en 1 na kleinere ingrepen. De 5-jaarsoverleving nam af met de leeftijd van 65 naar 48 tot 43 (p < 0,01), maar na correctie voor andere doodsoorzaken verminderde dit verschil: 68, 55, 61 (p = 0,15). De belangrijkste prognostische factor was de tumorgrootte.

Conclusie

Kalenderleeftijd had slechts een beperkte invloed op de prognose van patiënten met longkanker en vormt daarom geen contra-indicatie voor chirurgische behandeling van oude patiënten.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Rotterdam, Postbus 289, 3000 AG Rotterdam.

R.A.M.Damhuis, arts-epidemioloog.

Merwede Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Dordrecht.

P.R.Schütte, chirurg.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Rotterdam.

Afd. Longziekten: G.S.Kho, longarts.

Afd. Cardiopulmonale chirurgie: A.P.W.M.Maat, cardiopulmonaal chirurg.

Contact R.A.M.Damhuis

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Leiden, september 1995,

Wij hebben het artikel van collega Damhuis et al. met belangstelling gelezen (1995;1781-5). Wij onderschrijven de conclusie in de samenvatting dat de kalenderleeftijd op zich geen contra-indicatie hoeft te vormen voor chirurgische behandeling van oudere patiënten.

Wij waren echter verbaasd over de conclusie in het artikel zelf, op bl. 1784: ‘Ook bij oudere patiënten met een gelokaliseerd niet-kleincellig longcarcinoom verdient chirurgische behandeling de voorkeur boven andere behandelvormen’. Zonder de uitgebreide literatuur over bestraling van perifere bronchuscarcinomen bij oudere patiënten te refereren,1-10 waarin zelfs vergelijkingen tussen overlevingsresultaten na operatie en na bestraling voorkomen,5 lijkt deze conclusie niet juist.

E.M. Noordijk
J.W.H. Leer
A.D.G. Krol
Literatuur
  1. Dosoretz DE, Galmarini D, Rubenstein JH, Karin MJ, Blitzer DH, Salenius SA, et al. Local control in medically inoperable lung cancer: an analysis of its importance in outcome and factors determining the probability of tumor eradication. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993; 27:507-16.

  2. Haffty BG. Is radiation therapy a viable alternative to surgery in early stage lung cancer? Int J Radiat Oncol Biol Phys 1990;19:223-4.

  3. Kaskowitz L, Graham MV, Emami B, Halverson KJ, Rush C. Radiation therapy alone for stage I non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993;27:517-23.

  4. Krol ADG, Aussems P, Noordijk EM, Hermans J, Leer JWH. Local irradiation alone for peripheral stage I lung cancer: could we omit the elective regional nodal irradiation? Int J Radiat Oncol Biol Phys &lsqb;ter perse&rsqb;.

  5. Noordijk EM, Poest Clement E van der, Hermans J, Wever AMJ, Leer JWH. Radiotherapy as an alternative to surgery in elderly patients with resectable lung cancer. Radiother Oncol 1988;13: 83-9.

  6. Sandler HM, Curran WJ, Turrisi AT. The influence of tumor size and pretreatment staging on outcome following radiation therapy alone for stage I non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1990;19:9-13.

  7. Slotman BJ, Njo KH, Karim ABMF. Curative radiotherapy for technically operable stage I non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994;29:33-7.

  8. Talton BM, Constable WC, Kersh CR. Curative radiotherapy in non-small cell carcinoma of the lung. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1990;19:15-21.

  9. Würschmidt F, Bünemann H, Bemann C, Beck-Bornholdt HP, Heilmann HP. Inoperable non-small cell lung cancer: a retrospective analysis of 427 patients treated with high dose radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994;28:583-8.

  10. Zhang HX, Yin WB, Zhang LJ, Yang ZY, Zhang XX, Wang M, et al. Curative radiotherapy of early operable non-small cell lung cancer. Radiother Oncol 1989;14:89-94.