Longparenchymsparende ingreep versus pneumonectomie

Chirurgie bij patiënten met centraal gelegen niet-kleincellig longcarcinoom

Onderzoek
Michel I.M. Versteegh
Hans G. Smeenk
Jouke Annema
Olivier Wijers
Andrew Tjon
Ron Wolterbeek
Klaas van Kralingen
Robert J.M. Klautz
Jerry Braun
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3604
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of longparenchymsparende resectie (‘sleeve’-resectie) een veilig en oncologisch verantwoord alternatief is voor pneumonectomie bij patiënten met centraal gelegen longtumoren. Daarnaast is geëvalueerd in hoeverre deze techniek in de huidige Nederlandse situatie wordt toegepast.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

Patiënten die in de periode januari 1995-januari 2010 vanwege een centraal gelegen niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) een longparenchymsparende procedure of een pneumonectomie ondergingen, werden geïncludeerd. Vroege mortaliteit, perioperatieve complicaties, overleving en ziektevrije overleving in beide groepen werden vergeleken. Overleving werd berekend volgens de Kaplan-Meier-methode.

Resultaten

78 patiënten ondergingen een sleeve-resectie en 89 patiënten een pneumonectomie. Vroege mortaliteit (gedurende de opname of binnen 30 dagen na operatie) bedroeg in de sleeve-resectiegroep 1,3% (n = 1), en in de pneumonectomiegroep 9,0% (n = 8) (p = 0,038). In de sleeve-resectiegroep had 6,4% (n = 5) een bronchopleurale fistel en dit was 4,5% (4) in de pneumonectomiegroep (p = 0,735). De mediane overleving in de sleeve-resectiegroep was 90 maanden, de 1- en 5-jaarsoverleving waren respectievelijk 88 (SD: 4) en 61% (SD: 6). De pneumonectomiegroep had een mediane overleving van 17 maanden, met een overleving na 1 en 5 jaar van respectievelijk 63 (SD: 5) en 24% (SD: 5). Het verschil in overleving was significant (p

Conclusie

Patiënten met een centraal gelegen NSCLC die een longparenchymsparende procedure ondergaan, hebben een lagere mortaliteit en betere overleving dan patiënten bij wie een pneumonectomie werd verricht.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden.

Afd. Thoraxchirurgie: drs. M.I.M. Versteegh, dr. H.G. Smeenk, drs. A. Tjon, prof.dr. R.J.M. Klautz en drs. J. Braun, cardio-thoracaal chirurgen; drs. O. Wijers, arts-assistent thoraxchirurgie

Afd. Longziekten: dr. J. Annema, longarts; dr. K. van Kralingen, longarts.

Contact Afd. Biostatistitiek: dr. R. Wolterbeek, statisticus.Contactpersoon: dr. H.G. Smeenk (hg.smeenk@gmail.com)

Verantwoording

Dr. Rick van Klink en dr. Hans Dik bouwden van de database op, woonden vergaderingen bij over indicatiechirurgie en hielpen mee met de analyse van gegevens. Ook begeleidden en volgden zij geopereerde patiënten.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Michel I.M. Versteegh ICMJE-formulier
Hans G. Smeenk ICMJE-formulier
Jouke Annema ICMJE-formulier
Olivier Wijers ICMJE-formulier
Andrew Tjon ICMJE-formulier
Ron Wolterbeek ICMJE-formulier
Klaas van Kralingen ICMJE-formulier
Robert J.M. Klautz ICMJE-formulier
Jerry Braun ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties