Diagnostiek en behandeling

Niet-kleincellig longcarcinoom

Klinische praktijk
Jana S. Hopstaken
Julianne C. de Ruiter
Judi N.A. van Diessen
Willemijn S.M.E. Theelen
Kim Monkhorst
Koen J. Hartemink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5486
Abstract

Samenvatting

  • In dit artikel bespreken we de huidige stand van zaken wat betreft de diagnostiek en behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC).
  • Anatomische resectie van de longtumor en de bijbehorende lymfeklieren is de behandeling van eerste keuze voor patiënten met een NSCLC in een vroeg stadium, waarbij stereotactische radiotherapie een alternatief is voor niet-operabele patiënten of patiënten die geen operatie wensen.
  • Patiënten met een lokaal uitgebreid NSCLC worden behandeld met een combinatie van behandelmodaliteiten, waarbij de basis wordt gevormd door chemo- en radiotherapie, sinds kort gevolgd door immunotherapie en bij geselecteerde patiënten door een anatomische resectie van de longtumor.
  • Systemische behandeling van patiënten met een gemetastaseerd NSCLC bestaat uit chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie of een combinatie hiervan; bij sommige patiënten kunnen ook een anatomische resectie van de longtumor en radiotherapie overwogen worden.
  • Palliatieve zorg en psychosociale ondersteuning zijn voor alle patiënten aangewezen, ongeacht het tumorstadium, maar bij patiënten met ongunstige tumor- of patiëntkenmerken kan gekozen worden om alleen ondersteunende zorg te bieden.
Auteursinformatie

Nederlands Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam. Afd. Chirurgie: drs. J.S. Hopstaken, arts-onderzoeker (thans: promovenda in het Radboudumc, afd. Chirurgie, Nijmegen); J.C. de Ruiter, BSc, onderzoeker; dr. K.J. Hartemink, chirurg. Afd. Radiotherapie: dr. J.N.A. van Diessen, radiotherapeut. Afd. Thoracale Oncologie: dr. W.S.M.E. Theelen, longarts. Afd. Pathologie: dr. K. Monkhorst, patholoog.

Contact K.J. Hartemink (k.hartemink@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jana S. Hopstaken ICMJE-formulier
Julianne C. de Ruiter ICMJE-formulier
Judi N.A. van Diessen ICMJE-formulier
Willemijn S.M.E. Theelen ICMJE-formulier
Kim Monkhorst ICMJE-formulier
Koen J. Hartemink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties