Opties voor patiënten die behandeld zijn met hoge dosis radiotherapie

‘Salvage’-chirurgie voor lokaal recidief longcarcinoom

Klinische praktijk
Chris Dickhoff
Sayed M.S. Hashemi
Petr Symersky
Marinus A. Paul
Max Dahele
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2826
Abstract

Dames en Heren,

Radiotherapie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van patiënten met longkanker. Zeker voor het locoregionaal gevorderde niet-kleincellige longcarcinoom vormt radiotherapie in hoge doses in combinatie met chemotherapie de hoeksteen van de behandeling. Ondanks deze behandelingen treedt echter frequent een recidief op. In deze klinische les laten we zien dat we sommige patiënten met een lokaal recidief alsnog een curatieve ingreep te bieden hebben.

Voor het locoregionaal gevorderde niet-kleincellige longcarcinoom (NSCLC) vormt radiotherapie in hoge doses (bijvoorbeeld 60-66 Gy in 30-33 sessies gedurende 6-6,5 weken) in combinatie met chemotherapie de hoeksteen van de behandeling.1 In Nederland wordt deze behandeling bij ongeveer 50% van de patiënten met stadium III NSCLC gegeven, wat neerkomt op ongeveer 1500 patiënten per jaar.2 Voor patiënten met NSCLC in een vroeg stadium is de precieze rol van radiotherapie minder duidelijk, maar hoge doses stereotactische radiotherapie (bijvoorbeeld 54-60 Gy in 3-8 sessies gedurende ongeveer 1-2,5 weken, bekend als ‘SBRT’ of ‘SABR’) kan voor bepaalde patiënten een goed alternatief zijn voor chirurgische behandeling.1

Ondanks deze behandelingen treedt frequent een recidief op. Bij een deel van de patiënten blijft het recidief echter beperkt tot het eerder bestraalde gebied, het zogenoemde lokale recidief. Van de patiënten met NSCLC in een vroeg stadium krijgt ongeveer 10% binnen 5 jaar na stereotactische radiotherapie…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam. Afd. Cardiothoracale Chirurgie en Heelkunde: dr. C. Dickhoff, chirurg. Afd. Cardiothoracale Chirurgie: dr. P. Symersky, thoraxchirurg; dr. M.A. Paul, chirurg. Afd. Longziekten: drs. S.M.S. Hashemi, longarts. Afd. Radiotherapie: dr. M. Dahele, radiotherapeut-oncoloog.

Contact C. Dickhoff (c.dickhoff@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Chris Dickhoff ICMJE-formulier
Sayed M.S. Hashemi ICMJE-formulier
Petr Symersky ICMJE-formulier
Marinus A. Paul ICMJE-formulier
Max Dahele ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties