Glykemische regulatie en behandeling van hypertensie essentieel bij personen met diabetes mellitus type 2; de 'United Kingdom prospective diabetes study' naar diabetische complicaties

Opinie
B.H.R. Wolffenbuttel
R.J. Heine
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1197-201
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1188.

Tijdens de laatste wetenschappelijke vergadering van de European Association for the Study of Diabetes, in september 1998 te Barcelona, werden de resultaten bekendgemaakt van de ‘United Kingdom prospective diabetes study’ (UKPDS). De resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang voor de behandeling van personen met diabetes mellitus type 2 en voor eenieder die hen begeleidt.

Bij personen met type-2-diabetes ontstaan vaak micro- en macrovasculaire complicaties.1 Bij een aanzienlijk aantal (circa 25) zijn reeds complicaties aantoonbaar op het moment dat de diagnose gesteld wordt. Personen met diabetes krijgen meer hart- en vaatziekten dan mensen zonder diabetes en overlijden daar 3-4 maal zo vaak aan. Hier zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst is er een verband tussen de verhoogde bloedglucosespiegels en het ontstaan van een myocardinfarct. Nog duidelijker is het verband tussen hyperglykemie en het ontstaan van een beroerte en perifere…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Endocrinologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.B.H.R.Wolffenbuttel, internist-endocrinoloog.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Endocrinologie, Amsterdam.

Prof.dr.R.J.Heine, internist-diabetoloog.

Contact dr.B.H.R.Wolffenbuttel (bwo@sint.azm)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties