Gestoorde vetstofwisseling bij 3 patiënten met diabetes mellitus type 2

Klinische praktijk
B.H.R. Wolffenbuttel
M.S.P. Huijberts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:761-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 769.

Dames en Heren,

Diabetes mellitus is een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen. Personen met type-2-diabetes hebben een 2- tot 5-voudig verhoogd risico op aandoeningen van het vaatstelsel en sterfte door coronaire hartziekte.1 2 De overlevingskans van diabetespatiënten na een hartinfarct, coronairebypassoperatie en percutane transluminale angioplastiek is minder dan die van niet-diabetespatiënten.

Bij tenminste 40 van de personen met type-2-diabetes komen stoornissen in de vetstofwisseling voor.3 Eén van de klassieke fenotypen van diabetische dyslipidemie is de combinatie van een verlaagde concentratie van ‘high-density’-lipoproteïne(HDL)-cholesterol en een verhoogde triglycerideconcentratie. In vele onderzoeken werd vastgesteld dat bij mensen met diabetes verhoogde triglyceridespiegels een onafhankelijke risicofactor zijn voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dat de hyperlipidemie in verschillende mate aanwezig kan zijn en een specifieke behandeling vergt, willen wij aan de hand van de volgende ziektegeschiedenissen illustreren.

Patiënt A, een 60-jarige…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Endocrinologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.B.H.R.Wolffenbuttel en mw.dr.M.S.P.Huijberts, internisten-endocrinologen.

Contact dr.B.H.R.Wolffenbuttel (bwo@sint.azm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties