De standaard 'Cholesterol' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de interne geneeskunde

Opinie
A.F.H. Stalenhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:407-9
Abstract

In de herziene standaard ‘Cholesterol’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn de richtlijnen voor de huisarts grotendeels aangepast aan die van de consensustekst ‘Cholesterol’ van 1998 van (toen nog) het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO).12 Dit is toe te juichen, omdat het brengen van een uniforme boodschap door huisarts en specialist bevorderlijk is voor de acceptatie en implementatie van richtlijnen in de praktijk. Er is consensus over het nut van preventie van nieuwe cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met manifeste hart-vaatziekten en een serumcholesterolconcentratie > 5 mmol/l (secundaire preventie) en van eerste cardiovasculaire gebeurtenissen bij personen zonder manifeste hart-vaatziekten met een sterk verhoogd risico hierop (primaire preventie) door middel van cholesterolverlagende behandeling met statinen. Op grond van tabellen met vermelding van het absolute risico op de ontwikkeling van coronaire hartziekte (CHZ) in de komende 10 jaar wordt de indicatie voor statinen gesteld, waarbij ook kostenoverwegingen een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.A.F.H.Stalenhoef, internist.

Zie ook de artikelen op en

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties