Dyslipidemie bij diabetes mellitus

Klinische praktijk
S.D.J.M. Niemeijer-Kanters
J.D. Banga
D.W. Erkelens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:769-74
Abstract

Samenvatting

- Patiënten met diabetes mellitus hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dyslipidemie is een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire complicaties bij diabetes.

- Patiënten met type-2-diabetes hebben vaak een verhoogde plasmatriglycerideconcentratie en een verlaagde ‘high-density’-lipoproteïne(HDL)-cholesterolconcentratie. De ‘low-density’-lipoproteïne(LDL)-partikels zijn klein, hebben een hoge dichtheid en zijn verhoogd atherogeen. De samenstelling van de lipoproteïnen is bij diabetes mellitus veranderd, met name bij type-2-diabetes.

- Subgroepanalysen van onderzoeken naar de effecten van lipideverlaging op cardiovasculaire morbiditeit en sterfte maken het aannemelijk dat door behandeling van dyslipidemie bij diabetes het risico op cardiovasculaire complicaties beperkt kan worden.

- Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dyslipidemie bij diabetes mellitus agressief aangepakt dient te worden en dat de streefwaarden voor plasmalipideconcentraties scherp gesteld moeten worden.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.dr.S.D.J.M.Niemeijer-Kanters, assistent-geneeskundige; dr.J.D. Banga en prof.dr.D.W.Erkelens, internisten.

Contact dr.J.D.Banga (j.d.banga@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties