Niet streven naar diastolische bloeddruk [le] 90 mmHg, behalve bij type-2-diabetici; het 'Hypertension optimal treatment'(HOT)-onderzoek

Opinie
H. Wesseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1188-91
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1197.

In juni 1998 werden in The Lancet de resultaten van het ‘Hypertension optimal treatment’(HOT)-onderzoek gepubliceerd.1 Dit hypertensieonderzoek had een ongewone opzet: niet de mate van effectiviteit van een bepaald middel was onderwerp van onderzoek, maar de vraag of, ongeacht het gebruikte middel, ook beneden een diastolische bloeddruk van 90 mmHg een lineaire relatie tussen bloeddrukdaling en vermindering van het aantal belangrijke cardiovasculaire gebeurtenissen zou kunnen worden aangetoond. Indien dit het geval zou zijn, zou tevens kunnen worden afgerekend met het bestaan van een in verschillende retrospectieve onderzoeken aangetoonde J-curve: het fenomeen dat beneden een diastolische bloeddruk van 90 mmHg weer een stijging van de cardiovasculaire complicaties, in het bijzonder van de sterfte, optreedt.2-4

Behalve deze fundamentele vraagstelling werd ook een tweede geformuleerd, namelijk of het toevoegen van een lage dosis acetylsalicylzuur op zich het risico op deze gebeurtenissen zou verminderen.

De…

Auteursinformatie

Prof.dr.H.Wesseling, klinisch farmacoloog, Hooiweg 228, 9765 EN Paterswolde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties