Intensieve bloeddrukverlaging en een lage dosis acetylsalicylzuur verminderen de kans op hart-vaatziekte bij patiënten met hypertensie

Onderzoek
M.S. de Lijster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:324
Download PDF

Ondanks behandeling blijft de incidentie van cardiovasculaire complicaties bij patiënten met hypertensie hoger dan bij normotensieve patiënten. Een niet optimaal verlaagde bloeddruk zou daar de oorzaak van kunnen zijn. De Hypertension Optimal Treatment (HOT) Study Group onderzocht het verband tussen cardiovasculaire gebeurtenissen (niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en sterfte ten gevolge van een cardiovasculaire oorzaak) en een aantal diastolische bloeddrukstreefwaarden tijdens antihypertensieve behandeling. Tevens werd nagegaan of door een lage dosis acetylsalicylzuur tijdens deze behandeling het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen verder afnam.1 At random werden 18.790 hypertensieve patiënten uit 26 landen met een gemiddelde leeftijd van 61,5 jaar (uitersten: 50-80) en een diastolische bloeddrukwaarde tussen 110 en 115 mmHg ingedeeld in groepen met verschillende diastolische bloeddrukstreefwaarden: bij 6264 patiënten diastolisch

De diastolische bloeddruk werd 20,3 mmHg, 22,3 mmHg en 24,3 mmHg verlaagd in de groepen met als streefbloeddruk

In de ‘HOT-study’ werden dus de positiefste resultaten gevonden bij een bloeddrukverlaging tot 82,6 mmHg diastolisch. De combinatie met acetylsalicylzuur geeft een statistisch significante verdere daling van het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen, met name van het myocardinfarct, maar blijkt geen effect op het optreden van CVA's te hebben, en het aantal niet-fatale bloedingen wordt 2 maal zo groot. Een combinatie van antihypertensieve therapie en acetylsalicylzuur wordt door de onderzoekers aanbevolen.

Literatuur
  1. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlöf B,Elmfeldt D, Julius S, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering andlow-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of theHypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. Lancet1998;351:1755-62.

Gerelateerde artikelen

Reacties