Intensieve bloeddrukverlaging en een lage dosis acetylsalicylzuur verminderen de kans op hart-vaatziekte bij patiënten met hypertensie

Nieuws
M.S. de Lijster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:324

Ondanks behandeling blijft de incidentie van cardiovasculaire complicaties bij patiënten met hypertensie hoger dan bij normotensieve patiënten. Een niet optimaal verlaagde bloeddruk zou daar de oorzaak van kunnen zijn. De Hypertension Optimal Treatment (HOT) Study Group onderzocht het verband tussen cardiovasculaire gebeurtenissen (niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en sterfte ten gevolge…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties