Acetylsalicylzuur bij de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen; literatuurstudie

Onderzoek
S.J.H. Bredie
H.C.H. Wollersheim
F.W.A. Verheugt
Th. Thien
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:68-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Door middel van literatuuronderzoek nagaan wat de rol van acetylsalicylzuur (ASA) is bij primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen.

Opzet

Literatuuronderzoek.

Methode

In Medline werden alle in de periode 1985-1 mei 2001 gepubliceerde gerandomiseerde placebogecontroleerde trials met acetylsalicylzuur (ASA) achterhaald die cardiovasculaire morbiditeit en sterfte als onderzoeksuitkomst gebruikten (zoekvraag: ‘aspirin’ plus ‘primary prevention’). Met behulp van de in de bronpublicatie gepresenteerde ruwe data over sterfte, fatale en niet-fatale myocardinfarcten en cerebrovasculaire accidenten (CVA's) werden alle relatieve en absolute risicoreducties met betrouwbaarheidsinterval opnieuw berekend.

Resultaten

Bij gezonde mannen van middelbare leeftijd, mannen met een verhoogd cardiovasculair risico en bij personen met diabetes mellitus of hypertensie, had ASA een beschermend effect tegen het optreden van myocardinfarcten en gemiddeld een neutraal effect voor het optreden van alle CVA's. Bij personen met een verhoogde kans op manifeste atherosclerotische vaatziekte leek het preventieve effect het duidelijkst.

Conclusie

In weerwil van deze bevindingen dient voor iedere patiënt de afweging tussen enerzijds het cardiovasculaire risicoprofiel en anderzijds de gering toegenomen kans op complicaties door het ASA-gebruik te worden gemaakt.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: dr.S.J.H.Bredie, dr.H.C.H.Wollersheim en prof.dr.Th.Thien, internisten.

Hartcentrum, afd. Cardiologie: prof.dr.F.W.A.Verheugt, cardioloog.

Contact dr.S.J.H.Bredie (s.bredie@aig.azn.nl)

Ook interessant

Reacties