Primaire preventie van hart- en vaatziekten met acetylsalicylzuur: bij hoogrisicopatiënten

Opinie
L.J. Kappelle
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:853-4
Abstract

Preventie van hart- en vaatziekten levert veel meer gezondheidswinst op dan therapie. Er kan daarom niet genoeg aandacht worden besteed aan de noodzaak om vasculaire risicofactoren zoals hypertensie, roken, diabetes mellitus, hyperlipidemie en overgewicht op te sporen en te behandelen. Hypertensie verhoogt de kans op cardiovasculaire complicaties met een factor 2-3 en is daarmee de belangrijkste behandelbare risicofactor.1 Ongeveer de helft van alle beroertes kan op rekening van een te hoge bloeddruk worden geschreven.2 Verlaging van de diastolische bloeddruk met 5-6 mmHg of van de systolische bloeddruk met 10-12 mmHg verlaagt de kans op een beroerte gedurende een periode van 2-3 jaar met ongeveer een kwart.

acetylsalicylzuur

Patiënten die symptomen hebben gehad van een vasculaire aandoening hebben in het algemeen baat bij antithrombotica, zoals trombocytenaggregatieremmers of cumarinederivaten. Acetylsalicylzuur in lage dosering verlaagt de kans op een ernstige vasculaire complicatie in de toekomst met een kwart.3 De bewezen…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neurologie, huispostnummer G03.228, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Contact Hr.prof.dr.L.J.Kappelle, neuroloog (l.kappelle@neuro.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties