Gezondheidsraad: ‘Indicatie griepvaccin uitbreiden’

Wim Opstelten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4987

De Gezondheidsraad heeft de indicaties voor de jaarlijkse griepvaccinatie tegen het licht gehouden en adviseert een uitbreiding van de huidige indicaties. De griepprik zou ook jaarlijks moeten worden aangeboden aan patiënten met longschade door covid-19, mensen met morbide obesitas (BMI van 40 of hoger), 60-minners met dementie, mensen met cochleaire…

Ook interessant

Reacties