Somatische en psychiatrische klachten bij migranten die vragen om onderdak

Gezondheidsproblemen van migranten zonder geldige verblijfsvergunning

Onderzoek
Michiel P. Rietveld
Thijs J.L. Fassaert
Christel J.M. Grimbergen
John J.G. Bombeeck
Matty A.S. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3729
Abstract

Samenvatting

Doel

Veel zorgverleners krijgen in hun praktijk te maken met migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Met dit onderzoek willen wij meer inzicht bieden in de gezondheidsproblemen en het zorggebruik van deze groep.

Opzet

Retrospectief dossieronderzoek.

Methode

Gegevens werden ontleend aan de dossiers die de GGD-artsen opstellen bij medische screening van mensen zonder geldige verblijfsvergunning die zich melden bij de gemeente met een vraag voor 24-uursonderdak op basis van hun gezondheidstoestand. Klachten en aandoeningen werden gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC), medicatiegebruik volgens de Anatomisch Therapeutisch Chemisch Classificatie (ATC).

Resultaten

De studiepopulatie bestond uit 356 personen, voor het grootste deel mannen, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar (uitersten: 18-80 jaar). Ten opzichte van de totale populatie mensen zonder geldige verblijfsvergunning die zich bij de gemeente meldden (n = 1010) was er in de studiepopulatie een oververtegenwoordiging van vrouwen (25,6%) en personen in de leeftijdscategorieën boven de 45 jaar (32,0%). Ten tijde van de screening had 45,2% een reguliere, vaste verblijfsplaats. De meeste mensen zonder geldige verblijfsvergunning (98,6%) rapporteerden een of meerdere gezondheidsklachten. Psychische klachten als stress (78,5%), slapeloosheid (69,7%) en somberheid (66,7%) voerden de boventoon. Tegelijkertijd bleek een groot deel van de mensen zonder geldige verblijfsvergunning in medische zorg te zijn (86,8%).

Conclusie

Het grootste deel van de mensen zonder geldige verblijfsvergunning die zich melden met een vraag om 24-uursonderdak heeft gezondheidsklachten. Stress en andere psychische klachten voeren de boventoon. Tegelijkertijd blijkt een groot deel voldoende in zorg te zijn, zodat het met de barrières tot zorg – althans in Amsterdam – mee lijkt te vallen.

Auteursinformatie

GGD, Amsterdam: drs. M.P. Rietveld, aios (thans: psychiater bij Arkin, Amsterdam); dr. T.J.L. Fassaert en dr. M.A.S. de Wit, epidemiologen; drs. C.J.M. Grimbergen, psychiater; J.J.G. Bombeeck, veldregisseur.

Contact T.J.L. Fassaert (tfassaert@ggd.amsterdam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michiel P. Rietveld ICMJE-formulier
Thijs J.L. Fassaert ICMJE-formulier
Christel J.M. Grimbergen ICMJE-formulier
John J.G. Bombeeck ICMJE-formulier
Matty A.S. de Wit ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties