Geslachtsverschillen in activeerbaarheid van de fibrinogeenreceptor (GPIIbIIIa) op trombocyten

Nieuws
A. Thijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1707

Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft vóórkomen van atherosclerotische complicaties en trombose. Ook het effect van acetylsalicylzuur (een trombocytantagonist) is bij beide geslachten niet gelijk. Mogelijk is een verschil in activeerbaarheid van trombocyten hiervoor een (gedeeltelijke) verklaring. Activering van trombocyten uit zich onder andere in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties