Genotypegeleide trombocytenaggregatieremming

Beeld van een DNA-streng.
Wout W.A. van den Broek
Jaouad Azzahhafi
Ron H.N. van Schaik
Jurriën M. ten Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6172
Abstract

Casus

Een 76-jarige man met een acuut myocardinfarct wordt met spoed naar het katheterisatielaboratorium vervoerd waar hij een percutane coronaire interventie met stentplaatsing ondergaat. De richtlijn adviseert aansluitend 12 maanden duale antiplaatjestherapie (DAPT): aspirine in combinatie met een P2Y12-remmer. De patiënt heeft echter in het verleden een maagbloeding gehad en heeft door zijn hoge leeftijd een groter bloedingsrisico. De cardioloog weet dat de P2Y12-remmer clopidogrel een lager bloedingsrisico heeft dan de potentere P2Y12-remmers ticagrelor en prasugrel. De cardioloog weet ook dat clopidogrel bij patiënten met een veelvoorkomend CYP2C19-polymorfisme een minder goede respons geeft.

Welke aanvullende waarde heeft het bepalen van het CYP2C19-gen voor de keuze van de trombocytenaggregatieremmer?

Beschouwing

Clopidogrel

De trombocytenaggregatieremmer clopidogrel wordt vaak voorgeschreven ter secundaire preventie van ischemische ‘events’, zoals een beroerte of myocardinfarct, zowel binnen de cardiologie, neurologie en vaatchirurgie. Clopidogrel is een ‘prodrug’ dat door het leverenzym cytochroom-P450-2C19 (CYP2C19) wordt geactiveerd. De actieve metaboliet bindt…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Nieuwegein: drs. W.W.A. van den Broek, arts-onderzoeker; drs. J. Azzahhafi, arts-onderzoeker; dr. J.M. ten Berg, interventiecardioloog (tevens: Universiteit Maastricht: hoogleraar antitrombotische therapie bij cardiale katheterinterventie). Erasmus MC, afd. Klinische Chemie, Rotterdam: prof.dr. R.H.N. van Schaik, hoogleraar farmacogenetica.

Contact W.W.A.vandenBroek (w.van.den.broek2@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Wout W.A. van den Broek ICMJE-formulier
Jaouad Azzahhafi ICMJE-formulier
Ron H.N. van Schaik ICMJE-formulier
Jurriën M. ten Berg ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties