Farmacogenetica in de dagelijkse praktijk

Klinische praktijk
Teun van Gelder
Ron H.N. van Schaik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4191
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

De implementatie van farmacogenetische tests in de dagelijkse praktijk is – op een paar medische specialismen na – nog zeer beperkt.

De KNMP heeft inmiddels op basis van systematisch literatuuronderzoek voor 80 gen-geneesmiddelcombinaties dosisadviezen opgesteld.

Patiënten kunnen reactief en pre-emptief gegenotypeerd worden; het voordeel van pre-emptieve genotypering is dat de genetische informatie beschikbaar is op het moment dat een geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Farmacogenetische tests kunnen tegenwoordig voor minder dan 100 euro worden uitgevoerd, en de resultaten ervan kunnen al binnen enkele dagen beschikbaar zijn.

‘Clinical decision support’-software is essentieel om farmacogenetica in de dagelijkse praktijk te implementeren.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Farmacie & Toxicologie, Leiden: prof.dr. T. van Gelder, internist-klinisch farmacoloog. Erasmus MC, afd. Klinische Chemie, Rotterdam: prof.dr. R.H.N. van Schaik, klinisch chemicus.

Contact T. van Gelder (t.van_gelder1@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Teun van Gelder ICMJE-formulier
Ron H.N. van Schaik ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties