Bloedplaatjesfunctietesten

Wat is hun plaats bij de behandeling met trombocytenaggregatieremmers?
Stand van zaken
06-12-2017
Aarent R.T. Brand, Suzanne J.A. Korporaal, Rolf T. Urbanus, Gerard Pasterkamp en Gert J. de Borst
  • Bloedplaatjesaggregatieremmers, ook wel trombocytenaggregatieremmers (TAR’s) genoemd, worden voorgeschreven ter preventie van secundaire cardiovasculaire events (CVE) na endovasculaire revascularisatie (dotterbehandeling).
  • TAR’s zijn niet bij alle patiënten even effectief. ‘High on-treatment platelet reactivity’ (HTPR), het fenomeen dat de bloedplaatjesactivatiestatus hoog is ondanks TAR-gebruik, geeft een hoog risico op secundaire CVE.
  • Bloedplaatjesfunctietesten (PFT’s) worden gebruikt om HTPR te diagnosticeren. Er zijn diverse testen, waarvan lichttransmissie-aggregometrie (LTA) als gouden standaard gezien wordt. Sommige testen zijn alleen geschikt om het effect van een bepaalde categorie TAR’s te meten.
  • Onderzoek naar de bruikbaarheid van PFT’s om de behandeling met TAR’s te optimaliseren heeft nog geen eenduidige conclusies opgeleverd.
  • Op dit moment is er nog geen plaats voor routinematige toepassing van PFT’s in de klinische praktijk. Bij de behandeling van bepaalde categorieën patiënten met trombo-embolisch vaatlijden, bijvoorbeeld degenen met nierfalen of een niertransplantatie in de voorgeschiedenis, kunnen PFT’s wel overwogen worden.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee