Interactie tussen clopidogrel en protonpompremmers

Klinische praktijk
Ankie M. Harmsze
Anthonius de Boer
Henk Boot
Vera H.M. Deneer
Mette Heringa
Peter G.M. Mol
Tom Schalekamp
Monique M. Verduijn
Freek W.A. Verheugt
Marianne le Comte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2442
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar de interactie tussen clopidogrel en protonpompremmers.

  • Studies naar de invloed van protonpompremmers op bloedplaatjesreactiviteit en op klinische eindpunten bij met clopidogrel behandelde patiënten hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd.

  • Gelijktijdig gebruik van omeprazol en clopidogrel leidt tot een halvering van de blootstelling aan de actieve metaboliet van clopidogrel en tot een sterk verhoogde bloedplaatjesreactiviteit, als gevolg van remming van CYP2C19, een cytochroom P450(CYP)-enzym, door omeprazol.

  • Pantoprazol heeft een veel geringer effect op de farmacokinetiek en de trombocytenaggregatie bij gelijktijdig gebruik van clopidogrel.

  • De effecten van de overige protonpompremmers bij gelijktijdig gebruik van clopidogrel zijn nog niet in adequaat gerandomiseerde studies onderzocht.

  • Registratieautoriteiten geven aan dat de combinatie van clopidogrel met omeprazol of esomeprazol (beide CYP2C19-remmers) vermeden dient te worden.

  • Op dit moment is voor geen enkele protonpompremmer overtuigend een klinisch relevante interactie met clopidogrel aangetoond.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nieuwegein.

Dr. A.M. Harmsze, ziekenhuisapotheker (tevens: Universiteit Utrecht, Farmaceutische Wetenschappen, afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie); dr. V.H.M. Deneer, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog.

Universiteit Utrecht, Farmaceutische Wetenschappen, afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Utrecht.

Prof.dr. A. de Boer, arts-epidemioloog en klinisch farmacoloog; dr. T. Schalekamp, apotheker.

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Maag-darm-leverziekten, Amsterdam.

Dr. H. Boot, maag-darm-leverarts.

Stichting Health Base, Houten.

Drs. M. Heringa, apotheker.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag.

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Drs. M.M. Verduijn, apotheker.

Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie, Utrecht.

Prof.dr. F.W.A. Verheugt, cardioloog (tevens: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Cardiologie, Amsterdam).

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, Den Haag.

Drs. M. le Comte, apotheker.

Contact Dr. A.M. Harmsze (ankie.harmsze@cze.nl)

Verantwoording

Dr. V.H.M. Deneer, Dr. T. Schalekamp en Drs. M. le Comte zijn lid van de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 april 2011

Protonpompremmers zélf zijn geassocieerd met een verhoogd cardiovasculair risico

Ook interessant

Reacties