Genetische oorzaak voor de fibrosering bij de ziekte van Besnier-Boeck?

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1953

Bij ongeveer 25 van de patiënten met de ziekte van Besnier-Boeck ontstaat tijdens het beloop van de aandoening longfibrose. Kruit et al. hebben onderzocht in hoeverre genetische factoren ten grondslag liggen aan deze fibrosering en bepaalden daartoe bij 154 patiënten met verschillende stadia van sarcoïdose en bij een gezonde controlegroep…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties