Interleukine-2-receptoren en de ziekte van Besnier-Boeck

Onderzoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2347
Download PDF

artikel

Bij 47 patiënten met actieve ziekte van Besnier-Boeck vonden Grutters et al. aanwijzingen dat de bepaling van de concentratie van oplosbare interleukine-2-receptoren (sIL-2R) in het bloed een waardevolle marker is voor de pulmonale en extrapulmonale ziekteactiviteit. Tijdens een follow-upperiode van gemiddeld 44 maanden werd er een positieve correlatie gevonden tussen de concentraties van sIL-2R in het bloed en het aantal CD4+-lymfocyten dat aangetroffen werd bij bronchoalveolaire lavages. Bij patiënten met extrapulmonale manifestaties van de ziekte van Besnier-Boeck waren de sIL-2R-concentraties hoger dan bij patiënten met uitsluitend een pulmonale lokalisatie van de ziekte. Er werd geen verband gevonden tussen de concentraties van sIL-2R en het resultaat van de ingestelde behandeling en evenmin met de longfunctie of de radiologische veranderingen tijdens het beloop van de ziekte.

Grutters JC, Fellrath JM, Mulder L, Janssen R, Bosch JMM van den, Velzen-Blad H van. Serum soluble interleukin-2 receptor measurement in patients with sarcoidosis. A clinical evaluation. Chest 2003;124:186-95.

Gerelateerde artikelen

Reacties