Genetische achtergronden van diabetes mellitus type 2

Klinische praktijk
Cisca Wijmenga
Timon W. van Haeften
Marten H. Hofker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A959
Abstract

Samenvatting

  • Diabetes mellitus type 2 (DM2) is de meest voorkomende vorm van diabetes en wordt veroorzaakt door een samenspel van genetische en niet-genetische factoren.

  • Genoomwijde associatiestudies hebben 20 genetische risicofactoren voor DM2 opgeleverd, waarbij daadwerkelijk causale mutaties nog niet bekend zijn. Toch suggereren enkele van de met diabetes samenhangende genen dat de β-cel in de pancreas een centrale rol speelt bij het ontstaan van de ziekte.

  • Inmiddels heeft gedetailleerde genetische kennis van sommige specifieke diabetessyndromen al geleid tot verandering van de medicamenteuze therapie, waarbij de patiënten konden worden ingesteld op sulfonylureumderivaten en waarbij het insulinegebruik kon worden gestaakt. Het gaat met name om ‘maturity-onset diabetes of the young’ (MODY) en permanente neonatale diabetes mellitus (PNDM).

  • Of genetisch onderzoek ook bij reguliere DM2 tot wijziging van de in te stellen therapie zal leiden, is nu nog niet te voorspellen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen en Universiteit van Groningen, Groningen.

Afd. Genetica: prof.dr. C. Wijmenga, humaan geneticus.

Afd. Medische Biologie: prof.dr. M.H. Hofker, moleculair geneticus.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht.

Dr. T.W. van Haeften, internist.

Contact prof.dr. C. Wijmenga (cisca.wijmenga@med.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 juli 2009

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties