10 tips voor de optimalisering van de farmaceutische patiëntenzorg

Geneesmiddelengebruik aanpassen na bariatrische chirurgie

Een meetlint om een aantal pillen heen
Jurjen S. Kingma
Iris A.M. Brenkman
Thi Thi Chau
Catherijne A.J. Knibbe
Desirée M.T Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7078
Abstract

Samenvatting

  • Bariatrische chirurgie wordt in Nederland op grote schaal toegepast en dit zal in de komende jaren verder toenemen.
  • Door de operatie ontstaan levenslange veranderingen in het maag-darmkanaal die kunnen leiden tot veranderde absorptie van geneesmiddelen. Veranderingen in de absorptie, al dan niet in combinatie met gewichtsverlies en veranderingen in comorbiditeit, zoals diabetes of hypertensie, kunnen aanpassingen in de farmacotherapie noodzakelijk maken.
  • Na bariatrische chirurgie is het belangrijk om per patiënt zorgvuldig de inzet, toedieningsvorm en dosering van orale geneesmiddelen te overwegen, rekening houdend met de wensen van de patiënt.
  • Het monitoren van geneesmiddeleffecten en van de patiënt in het algemeen, vooral in het eerste jaar na de bariatrische operatie, kan hierbij helpen. Hierin ligt een belangrijke taak voor zorgverleners.
  • Als monitoring niet mogelijk is, moet een schatting gemaakt worden van het risico op therapiefalen, overdosering en verhoogde absorptie.
Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nieuwegein: J.S. Kingma, ziekenhuisapotheker (tevens ziekenhuisapotheker ZGT); I.A.M. Brenkman en T.T. Chau, coassistenten; prof.dr. C.A.J. Knibbe, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (tevens: Leiden Academic Centre for Drug Research, divisie Farmacologie); drs. D.M.T. Burgers, ziekenhuisapotheker.

Contact J.S. Kingma (j.kingma@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jurjen S. Kingma ICMJE-formulier
Iris A.M. Brenkman ICMJE-formulier
Thi Thi Chau ICMJE-formulier
Catherijne A.J. Knibbe ICMJE-formulier
Desirée M.T Burgers ICMJE-formulier
Farmacotherapie na bariatrische chirurgie: niet altijd voorspelbaar
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Praktische tips
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties