Geneeskunde, dienares der barmhartigheid
Open

Klinische les
20-10-1988
J.C. Molenaar, K. Gill en H.M. Dupuis
Zie ook de artikelen op bl. 1925 en 1926.

Professor Molenaar: Dames en Heren,

Nog niet zo lang geleden werden wij opgebeld door een kinderarts met het verzoek een patiëntje over te nemen dat de vorige dag in diens ziekenhuis was geboren. Het kind leed aan het syndroom van Down en had ook een atresie van het duodenum. In overleg met kinderarts A werd transport geregeld naar ons ziekenhuis voor de volgende dag. Op die dag echter ontvingen wij bericht dat overplaatsing geen doorgang kon vinden omdat de ouders vooralsnog niet instemden met een operatieve ingreep. Zes dagen later bereikte ons het verzoek via kinderarts B van hetzelfde ziekenhuis om patiëntje over te nemen in verband met de moeilijke situatie aldaar. Het kind werd toen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam overgeplaatst.

Uit een begeleidend schrijven bleek dat direct na de geboorte van het kind, dat 3280 gram woog, bij algemeen lichamelijk onderzoek al duidelijke kenmerken van het ...