Genderidentiteitsstoornissen als bijverschijnsel van psychose, in het bijzonder schizofrenie

Klinische praktijk
J.M.L.G. à Campo
H. Nijman
C. Evers
H.L.G.J. Merckelbach
I. Decker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1876-80
Abstract

Samenvatting

- In Nederland bestaat sinds kort de mogelijkheid om vanaf het begin van de puberteit te starten met hormonale behandeling van genderidentiteitsstoornissen.

- Tot het 16e levensjaar kan de puberteit worden afgeremd met agonisten van luteïniserend-hormoon-‘releasing’ hormoon (LHRH). Vanaf het 16e levensjaar kan vervolgens begonnen worden met feitelijke aanpassing van het geslacht door toediening van hormonen van de andere sekse. Vanaf het 18e levensjaar behoort ook chirurgisch ingrijpen tot de mogelijkheden.

- Alhoewel dergelijke behandelingen met terughoudendheid en uitsluitend na zorgvuldige diagnostische screening worden ingezet, rijst de vraag in hoeverre men op jonge leeftijd al kan bepalen of er sprake is van een zuivere genderidentiteitsstoornis of dat de transseksuele gevoelens secundaire symptomen zijn van een psychopathologische ontwikkeling, zoals schizofrenie.

- De diagnostische verwarring die kan ontstaan, blijkt uit een casus van een manlijke schizofrene patiënt die, voorafgaand aan psychotische decompensatie, langdurig hormonaal werd behandeld in verband met een genderidentiteitsstoornis. Onder invloed van behandeling met antipsychotica namen de psychotische symptomen snel af en achteraf beschouwt de patiënt zelf de transseksuele periode als een ‘dwaling’.

- Er zijn aanwijzingen dat wanen betreffende het uiterlijk en de behoefte om het uiterlijk ingrijpend te veranderen frequent voorkomen bij schizofrene patiënten.

Auteursinformatie

Mondriaan Zorggroep, Postbus 4436, 6401 CX Heerlen.

J.M.L.G.à Campo, psychiater; mw.C.Evers, gezondheidswetenschapper; mw.I.Decker, assistent-geneeskundige.

TBS-kliniek de Kijvelanden, Poortugaal.

Dr.H.Nijman, gezondheidswetenschapper/onderzoeker.

Universiteit Maastricht, faculteit Psychologie en Rechtsgeleerdheid, Maastricht.

Prof.dr.H.L.G.J.Merckelbach, psycholoog.

Contact J.M.L.G.à Campo (camrep@planet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties