Gelukkig Nieuwjaar, waar u ook bent!
Open

Zorg
21-12-2012
Jacobien F. Erbrink

Kan men in het verpleeghuis wel gelukkig zijn? Over die vraag gaat dit artikel. De auteur gaat kort in op de definitie en enkele kenmerken van geluk, om vervolgens door te gaan op de mate van geluk in de samenleving en meer specifiek in verzorgingshuis en verpleeghuis. Ten slotte reflecteert de auteur op beïnvloedbare factoren van de individuele geluksbeleving en hoe artsen daaraan een bijdrage kunnen leveren.