Gelukkig in een bezemkast

Gelukkig in een bezemkast
Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1231

artikel

Bij het ontwerpen van nieuwe ziekenhuizen gaat veel tijd zitten in het creëren van een heilzame omgeving. Zo’n omgeving zou patiënten helpen om sneller beter te worden. Voor dat idee is wel enig, maar niet heel veel bewijs. Een andere vraag is of artsen en verpleegkundigen gelukkiger worden van deze aanpassingen in hun werksfeer en -ruimte of kun je ze net zo goed in een bezemkast laten werken?

2 Nederlandse onderzoekers schreven hier een Cochrane-review over (2011; epub 19 januari). Ze zochten naar onderzoek over allerlei veranderingen in de omgeving: architectuur, kunst, kleuren, meubels, planten, vloerbedekking, verlichting, ramen en muziek. De uitkomst moest gemeten zijn in de vorm van werksatisfactie, tevredenheid over de omgeving, kwaliteit van leven of kwaliteit van zorg. Van de 851 potentieel interessante artikelen bleef er uiteindelijk maar 1 over: een verbouwing in een psychiatrische instelling in New York. In de interventiegroep werden 27 werknemers vóór en 23 na de verbouwing geïnterviewd en in de controlegroep respectievelijk 33 en 44. Op een depressieschaal van 0-34 was de score in de interventiegroep 4,3 punten gestegen en het werkverzuim (na 8 maanden) was 3 uur lager dan voor de verbouwing. Heel veel gelukkiger of productiever lijk je dus niet te worden van een goed ontworpen omgeving.

Het is maar de vraag of we met deze ene beperkte trial klaar zijn. Een ‘healing environment’ is volgens een artikel uit onze kunstspecial ook meer dan het opleuken van een saaie ruimte met kleurtjes (Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4287). Ik ben gelukkiger in een mooie omgeving dan in een bezemkast en mijn gezonde verstand zegt me dat de meeste van onze lezers dat ook zijn.

(Bijdrage: Joost Zaat.)

Gerelateerde artikelen

Reacties

Jan
Plas

Het zou misschien een ander resultaat gegeven hebben mochten de patiënten en de werknemers zelf een inbreng hebben gedaan bij het ontwerp. Voor de herinrichting van een apotheek, werd een suggestiebox geplaatst. De patiënten deponeerden hun wensen/suggesties. Met de wensen van de patiënten werd rekening gehouden in het ontwerp. Met de nieuwe inrichting en uitzicht van de apotheek waren heel wat patiënten heel tevreden omdat ze hun suggestie "ontdekten" in de apotheek. Deze tevredenheid, door de eigen inbreng, leidde tot meer bezoeken. Het is niet alleen een goede omgeving die telt, maar ook een herkenbare omgeving met eigen inbreng, die een grotere productiviteit (in ons geval meer bezoeken) leidt.

Jan Plas, apotheker, Centrale Apotheek L. Dupont