Gelukkig in een bezemkast

Gelukkig in een bezemkast
Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1231

Bij het ontwerpen van nieuwe ziekenhuizen gaat veel tijd zitten in het creëren van een heilzame omgeving. Zo’n omgeving zou patiënten helpen om sneller beter te worden. Voor dat idee is wel enig, maar niet heel veel bewijs. Een andere vraag is of artsen en verpleegkundigen gelukkiger worden van deze…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Het zou misschien een ander resultaat gegeven hebben mochten de patiënten en de werknemers zelf een inbreng hebben gedaan bij het ontwerp. Voor de herinrichting van een apotheek, werd een suggestiebox geplaatst. De patiënten deponeerden hun wensen/suggesties. Met de wensen van de patiënten werd rekening gehouden in het ontwerp. Met de nieuwe inrichting en uitzicht van de apotheek waren heel wat patiënten heel tevreden omdat ze hun suggestie "ontdekten" in de apotheek. Deze tevredenheid, door de eigen inbreng, leidde tot meer bezoeken. Het is niet alleen een goede omgeving die telt, maar ook een herkenbare omgeving met eigen inbreng, die een grotere productiviteit (in ons geval meer bezoeken) leidt.

Jan Plas, apotheker, Centrale Apotheek L. Dupont