Goede architectuur traint lichaam en geest
Open

over ontwerp en gezondheidszorg
Zorg
22-12-2011
Ton Venhoeven en Tim Habraken

Samenvatting

In toenemende mate ligt wetenschappelijk onderzoek ten grondslag aan het ontwerp van ziekenhuizen. Ruimten worden zó vormgegeven, dat ze bijdragen aan het genezingsproces (‘healing environment’). Het denken over het ziekenhuis van de toekomst dient echter niet alleen gericht te zijn op een optimaal gebouw. Het is ook van belang een visie te ontwikkelen op de samenhang tussen het ziekenhuis als instituut en de samenleving als geheel. Zo kan men zich afvragen wat de steeds kortere behandeltijden betekenen voor de ziekenhuiservaring van de patiënt. Een compact ziekenhuis op een locatie in een binnenstad zou kunnen aansluiten bij activiteiten in de omgeving. Het is mogelijk dat sociale interactie tussen patiënten en passanten heilzaam werkt. Wellicht kunnen preventie en gezondheidseducatie in zo’n context eenvoudiger en directer grote bevolkingsgroepen bereiken. Een dergelijke integratie van het ziekenhuis in de maatschappij kan niet alleen gezondheidswinst opleveren voor patiënten, maar ook voor de samenleving als geheel.