Een zeldzame oorzaak van een ileus

Geïncarcereerde hernia Spigelii

Klinische praktijk
Denise Özdemir-van Brunschot
Otmar Buyne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5079
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De hernia Spigelii is een hernia van de linea semilunaris en deze werd voor het eerst beschreven in 1764. Dit type hernia is zeldzaam: slechts 1-2% van de buikwandbreuken is een hernia Spigelii.

Casus

Een 73-jarige man presenteerde zich op de SEH in verband met uitblijvende ontlasting en een zwelling rechtsonder op de buik. Dit bleek te berusten op een ileus bij een geïncarcereerde hernia Spigelii. Patiënt werd geopereerd, waarbij de breukzak middels een open procedure werd gereponeerd en een kunststof mat werd ingehecht. Patiënt herstelde daarna vlot.

Conclusie

Een hernia Spigelii bevindt zich in de aponeurose van de M. transversus abdominis en de M. obliquus internus abdominis. Het kan lastig zijn om de diagnose te stellen, omdat de zwelling vaak bedekt wordt door de aponeurose van de M. obliquus externus abdominis. Gezien de hoge kans op strangulatie is chirurgisch ingrijpen vrijwel altijd geïndiceerd.

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Algemene Heelkunde, Nijmegen.

Drs. D. Özdemir-van Brunschot, anios chirurgie; dr. O. Buyne, gastro-intestinaal chirurg.

Contact drs. D. Özdemir-van Brunschot (d.ozdemir-vanbrunschot@chir.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Denise Özdemir-van Brunschot ICMJE-formulier
Otmar Buyne ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties