Complicaties na laparoscopische correctie van buikwand- en littekenbreuken

Onderzoek
Ernst J.P. Schoenmaeckers
Johan F.T.J. Raymakers
Srdjan Rakic
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2390
Abstract

Samenvatting

Doel

Een overzicht leveren van alle complicaties die kunnen optreden na laparoscopisch herstel van ventrale buikwandbreuken.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Alle gegevens van patiënten die in de periode januari 2000-mei 2010 een laparoscopie ondergingen voor een primaire ventrale buikwandhernia of littekenbreuk werden samengevat in een database. Alle complicaties die een invasieve chirurgische of radiologische interventie behoefden werden geanalyseerd.

Resultaten

803 patiënten ondergingen een laparoscopie in verband met deze hernia’s. Er waren 24 conversies naar open correctie (3%): 9 door darmletsel, 15 wegens uitgebreide adhaesies. Bij 779 patiënten (97%) werd de laparoscopische correctie voltooid. De gemiddelde follow-upduur was 35,6 maanden (SD: 20,3). Er waren 17 recidiefhernia’s (2,2%). Andere complicaties waren: darmletsel (n = 14; 1,8%; waarvan 9 tijdens laparoscopie opgemerkt en 5 postoperatief geuit); postoperatief overlijden door myocardinfarct (n = 1) en door darmischaemie (n = 1); intra-abdominale bloeding (n = 3); postoperatieve ileus (n = 2); ileus lang na laparoscopie (n = 2); chronische pijn (n = 12; 1,6%); trocarpoorthernia (n = 7); late infectie van de mat (n = 5); symptomatische uitstulping (n = 4); chronisch seroom (n = 1).

Conclusie

Laparoscopische correctie is een effectieve behandeling voor buikwandhernia’s en geeft weinig recidieven. In totaal had 8,9% van de patiënten een complicatie, die re-interventie behoefde. Daarvan was slechts een kwart in de vorm van recidief. Het recidiefpercentage alleen, is daarom een inadequate indicator voor de uitkomst van deze operatie.

Auteursinformatie

Ziekenhuisgroep Twente Almelo, afd. Chirurgie, Almelo.

Drs. E.J.P. Schoenmaeckers, aios Heelkunde; drs. J.F.T.J. Raymakers en dr. S. Rakic, chirurgen.

Contact Drs. E.J.P. Schoenmaeckers (eschoenmaeckers@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 september 2010

Ook interessant

Reacties