Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek van de internationale nomenclatuur

Media
H. Feneis
C.J.E. Kaandorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:910

H.Feneis, Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek van de internationale nomenclatuur. (Uit het Duits vertaald.) 3e, herziene druk. 454 bl., fig. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999. ISBN 90-313-2873-1. Prijs: ingen. ƒ 75,-.

Terminologia anatomica

Terminologia anatomica. International anatomical terminology (incl. cd-rom). Samengesteld door de Federative Committee on Anatomical Terminology. 292 bl…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties