Terminologia anatomica: een nieuw anatomisch referentiewerk

Opinie
J. Drukker
H.C. Walvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:890-3
Abstract

Samenvatting

De Nomina anatomica (6e druk uit 1989) gold tot voor kort als standaard voor de anatomische nomenclatuur. Deze is in 1999 vervangen door de Terminologia anatomica (TA) bij besluit van de internationale federatie van anatomenverenigingen (International Federation of Associations of Anatomists). De TA is inmiddels in boekvorm en als cd-rom verschenen. De TA beoogt de anatomische terminologie verder te uniformeren, ook internationaal, en vooral ze te democratiseren, dat wil zeggen te laten aansluiten bij de behoeften van clinici en medische wetenschappers. Het aantal opgenomen anatomische termen is tot meer dan 7500 gegroeid. De toename komt vooral voor rekening van klinisch-anatomische en neuroanatomische termen. Een aantal foute of misleidende benamingen is vervangen. Elke Latijnse term heeft een uniek codenummer gekregen en is voorzien van een Engels equivalent (International anatomical terminology). Ieder taalgebied kan op grond van de TA een eigen nomenclatuur opstellen. De nomenclatuur wordt per systeem of tractus gepresenteerd. Zowel aan de TA als aan de Engelse lijst is een alfabetische inhoudsopgave toegevoegd. Het gebruik van eponiemen wordt ontraden; toch is een lijst met nog vaak gebruikte eigennamen toegevoegd om de toegankelijkheid van oudere literatuur te vergemakkelijken. Men houdt zich aanbevolen voor relevante suggesties ter aanvulling of correctie en hoopt op een breed draagvlak voor de TA in de medisch-wetenschappelijke wereld. Bij dezen gaat ook dit tijdschrift over op de TA als referentiewerk voor anatomische aanduidingen.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Faculteit der Geneeskunde, capaciteitsgroep Anatomie en Embryologie, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Prof.dr.J.Drukker, anatoom.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.H.C.Walvoort, dierenarts-patholoog en wetenschappelijk eindredacteur.

Contact prof.dr.J.Drukker (j.drukker@ae.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties