Consequenties van de nieuwe spellingwijzigingen voor het Tijdschrift

Opinie
W.J. van Nimwegen
M.L.C. Los
A.M.M. van den Eerenbeemt
M. Kabos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1736-40
Abstract

Samenvatting

- Eind 2005 verscheen een nieuwe uitgave van de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene boekje), met enkele aanpassingen van de spellingwijzigingen uit 1995. Deze leidden in de media tot veel opwinding. De nieuwe spellingvoorschriften en de nieuwe Woordenlijst hebben consequenties voor de schrijfwijze van artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

- De belangrijkste wijzigingen betreffen het met een kleine letter schrijven van samenstellingen met een eigennaam (bijvoorbeeld ‘watson-jonesartrodese’ in plaats van ‘Watson-Jones-artrodese’). Enkele afkortingen worden voortaan met een kleine letter geschreven (‘ecg’ en ‘hiv’). Tenslotte wordt de ‘paarde(n)bloemregel’ teruggedraaid (voortaan schrijft men ‘paardenbloem’ in plaats van ‘paardebloem’).

- Door de betere beschikbaarheid van elektronische spellingcontroleprogramma’s en de elektronische toegankelijkheid van alle jaargangen van het NTvG wordt het voor auteurs van Nederlandstalige medisch-wetenschappelijke artikelen gemakkelijker om tot een uniforme spelling te komen.

- De nieuwe regels zijn officieel 1 augustus 2006 van kracht geworden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1736-40

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Johannes Vermeerstraat 2, 1071 DR Amsterdam.

Hr.drs.W.J.van Nimwegen, mw.drs.M.L.C.Los en hr.drs.M.Kabos, neerlandici-bureauredacteuren.

Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Hr.drs.A.M.M.van den Eerenbeemt, redacteur Pinkhof Geneeskundig woordenboek.

Contact hr.drs.M.Kabos (kabos@ntvg.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik voel mij na lezing van het helder en met instemming ontvangen artikel van de NTvG-neerlandici Van Nimwegen et al. (2006:1736-40) geroepen in te gaan op hun uitnodiging om hun een dichterlijk paardenbloemetje aan te bieden.

Ontneem een n als gen

van planten-DNA

en plak het in de paardebloem

die dan tot paardenbloem

verrijkt te bloeien staat en

met zijn zaad voorgoed

de nazaat ermee achterlaat –

maar daar de paardenbloem

– het was in vroeger tijd –

als medicijn de pis afdreef

(men sprak van pissebloem)

dient men de Unie

voor Nederlandse Taal

dit middel te onthouden;

N.F.Th.
Arts

Winterswijk, augustus 2006,

zo wordt voorkomen dat

de ingeplante n,

omwille van Het Witte Boekje,

toch weer wordt afgedreven

N.F.Th. Arts