Geen kanker, maar een sjanker

Klinische praktijk
Fieke M. Prins
M.T.W.T. (Tycho) Lock
Alexander B. Stillebroer
Pieter Dik
Gretha T. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3516
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Syfilis (lues) is een soa die wordt veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum . Bij adolescenten kan de diagnose ‘primaire syfilis’ tijdig gesteld worden door de seksuele anamnese af te nemen en de glans penis te inspecteren.

Casus

Een 17-jarige jongen werd verwezen naar een kinderoncologisch centrum voor aanvullende diagnostiek vanwege inguinale lymfadenopathie, met een sterk vermoeden van een maligne lymfoom. Geen van de artsen nam de seksuele anamnese af of onderzocht de glans penis, waardoor belangrijke informatie ontbrak. De combinatie van inguinale lymfadenopathie en de bevindingen bij echografie van de lies stuurde de gedachtegang van de artsen richting een maligniteit. Uiteindelijk was er echter sprake van reactieve lymfadenopathie bij primaire syfilis.

Conclusie

De casus laat zien dat met een volledige anamnese en grondig lichamelijk onderzoek kostbare en invasieve diagnostiek voorkomen kan worden.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht. Afd. Urologie: dr. F.M. Prins, aios urologie; drs. M.T.W.T. Lock, uroloog en androloog. Afd. Kinderurologie: dr. A.B. Stillebroer, kinderuroloog; dr. P. Dik, kinderuroloog (tevens: Sechenov Universiteit, Moskou, Rusland). Deventer Ziekenhuis, afd. Urologie, Deventer: drs. G.T. van der Meer, uroloog.

Contact M.T.W.T. Lock (m.t.w.t.lock@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Fieke M. Prins ICMJE-formulier
M.T.W.T. (Tycho) Lock ICMJE-formulier
Alexander B. Stillebroer ICMJE-formulier
Pieter Dik ICMJE-formulier
Gretha T. van der Meer ICMJE-formulier
Radiologische beoordeling van lymfeklieren in de lies

Ook interessant

Reacties